Truyền nhận dữ liệu có dây

Những ứng dụng với truyền thông không dây là điều cần thiết tuy nhiên ứng dụng truyền thông có dây vẫn còn ứng dụng rộng rãi: Ethernet, truyền thông công nghiệp RS485…

Techpal R&d đưa ra những sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu trên:

–         Bộ TP-U2E( UART TO ETHERNET 10Mb).

Hình ảnh bộ TP-U2E 10Mb

Sơ Đồ Phần cứng bộ TP-U2E 10Mb

Thông số kĩ thuật:

+  Truyền nhận dữ liệu trong mạng Ethernet 10/100Mb.
+  Truyền nhận dữ liệu 2 chiều từ Ethernet sang UART vàngược lại.

+ UART baud rate: 1200, 2400, 4800, 9600, …, 115200.
+ Thiết bị hoạt động ở chế độ Server/Client.
+ Config device qua giao diện web-base

Ứng dụng: truyền nhận dữ liệu từ UART sang Ethernet và ngược lại

–         Bộ TP-U2E 100Mb( UART TO ETHERNET 100Mb )

Hình ảnh bộ TP-U2E 100Mb

Thông số kĩ thuật:

+ Truyền và nhận dữ liệu trong mạng ETHERNET 10/100Mb.
+ Truyền nhận dữ liệu 2 chiều: từ Ethernet sang UART và ngược lại.
+Thiết bị hoạt động ở chế độ Server/Client.
+ Phần mềm CONFIG trên PC cho phép:
. Thiết lập địa chỉ IP, PORT:
. Thiết lập Baudrate: 1200; 2400; 4600;….115.200.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *