50, Đặng Thuỳ Trâm, Cầu Giấy Hà Nội

Thời gian làm việc: 8h00 – 17h30

thông tin liên hệ

Phòng Nghiên cứu và Phát triển

Công ty Cổ phần TECHPAL

Địa chỉ: Số 50 Đặng Thuỳ Trâm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 0243 793 8272 – máy lẻ 104

Email: rd@techpal.vn

Gửi thông tin cho chúng tôi