Lưu trữ Danh mục: Truyền nhận dữ liệu

Truyền nhận dữ liệu không dây

gms2.1

Hiện nay việc ứng dụng truyền thông không dây không còn xa lạ với chúng ta. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ truyền thông không dây: RF, IR, Wifi, GSM, GPS… Techpal R&D đưa ra những sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu trên. Hình ảnh: Module WIFI, GPS, TP-GSM. Ứng dụng: Ứng dụng […]

Truyền nhận dữ liệu có dây

Những ứng dụng với truyền thông không dây là điều cần thiết tuy nhiên ứng dụng truyền thông có dây vẫn còn ứng dụng rộng rãi: Ethernet, truyền thông công nghiệp RS485… Techpal R&d đưa ra những sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu trên: –         Bộ TP-U2E( UART TO ETHERNET 10Mb). Hình ảnh bộ […]